Mahomed nu a existat niciodată

Au existat foarte puțini oameni în trecut care au avut curajul să conteste autenticitatea „Mahomed-ului” islamic și foarte puțină cercetare a fost făcută în legătură cu acest subiect. Cu toate acestea, atunci când este privit, devine din ce în ce mai evident că la fel ca „Isus-ul” creștin, Mahomed este un personaj fictiv, creat pentru niciun alt scop decât acela de distrugere, profanare și îndepărtare a adevăratelor cunoștințe antice, oferite omenirii de către Zei și, prin asta, să-i înrobească pe Gentili.

Islamul și falsul lui „profet” au îngrămădit tristețea de nedescris și suferința asupra omenirii din momentul creării lor. Nu trebuie decât să te uiți în Orientul Mijlociu și în alte zone și țări dominate de islamism pentru a vedea că acest lucru este adevărat. Sărăcia, războiul, distrugerea, practicile anti-viață, abuzul de femei și copii, lipsa totală a vieții private și a libertății, mizeria, ignoranța și violența în aceste zone, toate își au rădăcinile în islam și în Mahomed-ul său. Pentru a scăpa lumea și popoarele gentile de această suferință, lumea trebuie să scape de minciuna care este Mahomed.

Există o mulțime de dovezi pentru a demonstra că acest personaj niciodată nu a existat. Ceea ce iese în evidență cel mai clar este faptul că numai așa-zisele „izvoare istorice antice” referitoare la viața lui Mahomed sunt extrem de discutabile și nu au putut fi dovedite ca exacte și autentice.

Ca un exemplu, cea mai veche „biografie” a lui Mahomed nu a lăsat copii care să supraviețuiască și chiar și așa este datată la cel puțin 100 de ani după presupusa sa moarte. Foarte suspecte – și asta pe puțin spus – iar întrebarea trebuia să apară: dacă acesta a fost un personaj pe atât de important pe cât se afirmă în scrierile islamice, de ce au așteptat oamenii 100 de ani pentru a documenta viața și realizările sale? De asemenea, ținând cont de faptul că Mahomed fusese deja mort de 100 de ani la acea vreme, biografia nu ar fi fost scrisă de către nimeni care să-l fi cunoscut personal și, prin urmare, acuratețea este extrem de discutabilă. Această biografie este cunoscută doar pentru că este menționată în texte mult mai târziu și nicio copie sau ceva asemănător nu a fost găsită vreodată pentru a dovedi existența acestuia (a textului original). De ce? Pentru că în primul rând acesta nu a existat niciodată!

Există mai multe exemple de genul acesta. La fel ca și cu creștinul „isus,” singurul loc în care este documentată viața și existența lui Mahomed este în cadrul coranului islamului. În afară de acesta, nu mai este nimic. Un teolog a scris: „Este un fapt uimitor că un astfel de document care a fost dovedește că a existat în perioada Sufnayid, nu face nici o mențiune cu privire la mesagerul lui dumnezeu. Papirusurile nu se referă la el. Inscripțiile arabe ale monedelor arabe-sasaniene invocă doar Allah, nu și pe Ras-ul lui [mesagerul]; și monedele de bronz arabe-bizantine pe care apare Mahomed ca ras-ul Allah, datat anterior perioadei Sufyanid, nu au fost plasată în cea a marwaniziei. Chiar și cele două pietre funerare pre-marwanide supraviețuitoare au eșuat în menționarea ras-ului.”

Coranul și pseudo-biografiile acestui presupus profet pretind că el era foarte cunoscut și că acei oameni, dintre care mulți erau puternici în lumea politică a vremii, au călătorit de departe pentru a fi prezenți la „miracolele” și învățăturile lui. Dacă era așa, ar fi supraviețuit mai multe documente pentru noi pentru a le investiga și întreaga poveste ar fi fost un fapt istoric de necontestat. Avem sute de documentații despre Alexandru cel Mare, Cristofor Columb, despre toți faraonii egipteni și despre alți oameni puternici și influenți ai istoriei, scrise de cei care i-au văzut și au interacționat cu ei, deoarece ei erau oameni reali, care au existat într-un timp real și au fost implicați în evenimente care au avut loc cu adevărat. E în natura umană de a documenta evenimente și experiențe, cu scopul de a le păstra pentru generațiile viitoare, care să poată învăța din ele. Cu toate acestea, așa cum s-a menționat mai sus, nici-o documentație a acestui Mahomed nu există în afara textelor islamice, care ele însele nu pot fi invocate ca dovadă a existenței sale.

În ceea ce privește inscripțiile asupra monedelor sasaniene arabe care menționează „Allah”, a fost deja dovedit că numele „Allah” a fost furat din titlul antic păgân al Zeului ocrotitor al regiunii, care se numea Al-Ilah. Al-Ilah a fost „Zeul suprem” al regiunii. În principal Zeului Sin (Zeul Lunii) i s-a dat acest titlu, în mare parte din Arabia antică și între Sin și „Allah” au fost făcute multe conexiuni datorită faptului că islamul a FURAT acest lucru. În fine, această chestiune este mult mai profundă, motiv pentru care o voi aborda în curând într-un articol complet separat.

Pe de altă parte, adevărata documentație istorică pe care o avem este în contradicție cu versiunea islamică a istoriei, ceea ce demonstrează încă o dată că islamismul și Mahomed sunt falși.

Ca un mic exemplu, potrivit versiunii istorice propuse de coran și de alte texte islamice, islamul s-a răspândit pașnic prin mare parte din Arabia și prin convertiri de bunăvoie a sute de oameni. Cu toate acestea, documentația istorică ne spune că acest lucru nu este deloc adevărat și că timpul cunoscut sub cucerirea islamică a fost un timp de război brutal și sălbatic comis de aducătorii islamismului împotriva poporului Păgân care locuia în Peninsula Arabică și țările din Orientul Îndepărtat, cum ar fi India la momentul respectiv. Templele Păgâne au fost distruse, mii și mii de texte antice sacre pline de cunoștințele Zeilor au fost distruse, preoțimea păgână a fost brutal torturată și ucisă, orașele au fost asediate și rase de pe fața pământului și sute și mii de oameni au murit ca rezultat a răspândirii islamismului.

Multe alte artefacte care au fost găsite au contrazis ostentativ varianta istorică susținută de islamism și au dezvăluit cu totul o altă poveste.

În afară de aceasta, încă o dată, putem expune minciunile islamului prin conexiunea sa cu creștinismul. Creștinismul a fost dovedit a fi fals. Tot ceea ce are a fost FURAT ostentativ din Păgânismul Antic cu scopul înrobirii și eventualei distrugeri a oamenilor noștri Gentili. Există, literalmente, mai mult de o duzină de dovezi în privința aceasta. Nu trebuie decât să citești toate articolele de pe Creștinismul Expus scrise de Înalta Preoteasă Maxine Dietrich, pentru a vedea că acest lucru este adevărat; de asemenea recomand foarte mult cartea „The Christ Conspiracy, the Greatest Story Ever Sold” de Acharya S.

Când inamicul a format trinitatea sa de minciuni (iudaismul, creștinismul și islamul), i-au dat un singur defect major și anume faptul că toate cele trei sunt conectate între ele în mod incontestabil și irevocabil. Astfel, atunci când una merge la fund, celelalte trebuie să se prăbușească cu ea. Cel puțin într-o foarte mare măsură.

Se spune ca personajul Mahomed a fost urmașul evreului Ismael (uite o altă conexiune la evrei, rădăcina minciunilor și autorii înrobirii Gentililor. Mahomed a fost întotdeauna descris el însuși ca fiind un evreu, și nu un arab/Gentil!!), fiul lui Abraham. „Abraham” a fost dovedit a fi fictiv și a fost o corupție furată de la Zeul hindus „Brahma.” Acest lucru a fost discutat pe Creștinismul Expus. După cum relatează povestea evreiască furată și coruptă, Abraham a fost cel mai renumit pentru că avea „mulți copii.” Aceasta este o corupere flagrantă a lui Brahma, care a fost cunoscut ca având „multele forme.” De asemenea, conexiunea poate fi făcută atunci când te uiți la „Abraham și soția lui Sarai/Sarah.” Acest lucru a fost furat de la Brahma și soția lui Saraswati, Zeița hindusă a Cunoașterii. Încă o dată, la fel ca toate personajele fictive inventate de evreii inamici, nu există absolut nici o dovadă fizică că Abraham a existat vreodată sau că așa-numitul său fiu Ishmael a existat vreodată. Putem asuma fără nicio problemă că, la rândul lor, nici toți ceilalți descendenți ai lor nu au existat și, prin urmare, toți sunt fictivi.

Conectarea lui Mahomed cu personajele evreice este un alt mesaj subliminal al supremației evreiești asupra Gentililor. Acesta este scopul cu care Mahomed a inventat islamul: pentru a subjuga popoarele gentile care au fost orbite de minciuna islamului și puse sub puterea inamicilor evrei și a superiorilor acestora. Este simplu.

Mulți dintre ceilalți presupuși membrii ai familiei lui Mahomed sunt, de asemenea, nimic mai mult decât versiunile furate și corupte ale vechilor Zei păgâni. Un prim exemplu este „Fatima,” presupusa fiică a lui Mahomed, care a fost FURATĂ de la Zeița Inanna/Isis/Al-Uzza. Ea trebuia să fie descrisă ca mama divină fertilă și feminină. Însă, având în vedere modul în care femeile sunt tratate în islam, orice respect față de „femininul divin” este o contradicție categorică. Cu toate acestea, caracterul Fatimei este furat de la Zeița Al-Uzza – care printre altele este Zeiţa arabă a fertilității, maternității și a planetei Venus. Al-Uzza a fost divinitatea feminină originală și mamă sacră a arabilor. Islamul a luat acest lucru și l-a corupt groaznic prin „Fatima” – așa-numitul ideal islamic pentru femeie/mamă și modelul după care femeile ar trebui să trăiască. Acest lucru nu se diferențiază de creștinism, unde jidanca fecioară Maria a fost de asemenea furată de la Inanna/Isis/Al-Uza. Iată o altă temă comună în programele inamice.

Pe lângă asta, Mahomed însoțit de cei patru membri ai familiei lui: Ali, Fatima, Hassan și Hussein, poate fi văzută ca o alegorie spirituală coruptă (furată). Cei cinci împreună sunt o reprezentare și o corupție a celor cinci elemente ale sufletului. Mahomed, Ali, Fatima, Hassan și Hussein = akasha (chintesență), foc, apă, aer și pământ: elementele care compun tot ceea ce există, forțele centrale ale Universului. Aceste cinci personaje sunt personajele centrale ale islamului. În același mod în care Akasha a „dat viață” focului și apei, care s-au alăturat și au dat naștere aerului și pământului, Mahomed (Akasha) a dat viață Fatimei, care s-a căsătorit în continuare/s-a alăturat cu Ali (foc și apă) iar la rândul lor, au dat naștere la Hassan și Hussein (aer și pământ). Corupția spirituală/alchimică este flagrantă în acest caz și este, de asemenea, flagrantă pentru că acestea nu au fost niciodată personaje reale, doar alegorii furate.

Există nenumărate exemple ca acesta. Spre exemplu cei „12 imamii,” care sunt un o jupuire ale celor 12 constelațiile și a celor 12 mari Epoci care le însoțesc. Voi scrie despre acest lucru mult mai detaliat într-un alt articol.

Coranul face mai multe conexiuni între Mahomed și alte personaje care s-au dovedit a fi fictive. Un exemplu este Moise/Musa, care este furat dintr-un număr de Zei antici păgâni, cum ar fi Zeii egipteni Set si Horus. Pentru mai multe informații cu privire la acest lucru, vizitați site-ul Creștinismul Expus

Mahomed este, de asemenea, în mod frecvent, comparat cu și având legături cu „isus,” care din nou a fost dovedit că este 100% fictiv. Din nou, vizitați Creștinismului Expus pentru mai multe detalii. Un personaj care este în mod constant și atât de profund comparat și conectat cu personaje fictive, este el însuși fictiv.

Evenimentele care se spune că s-au produs de-a lungul vieții lui Mahomed sunt, de asemenea, nimic mai mult decât coruperi alchimice. Iată doar câteva exemple (sunt mult prea multe pentru a le înșira pe toate aici, însă voi prezenta mai multe într-un articol separat):

– Coranul relatează că atunci când Mahomed era doar un copil, doi bărbați au venit la el și i-au tăiat pieptul, i-au scos inima și din ea au extras un „cheag negru,” pe care s-au hotărât să-l arunce. „Cheagul negru” este piatra filozofală. Piatra filozofală a fost adesea descrisă ca fiind de culoare „neagră,” adică „piatra neagră,” menționată în multe scrieri alchimice. „Negru” se referă și la procesul alchimic înainte ca Piatra să fie transformată și să devină albă. Negru este bază/plumb. Așa cum s-a mai spus și înainte, piatra filozofală este conținută de chakra inimii și acesta este motivul pentru care au „extras-o din inima lui.” Notează modul în care elimină islamismul piatra filozofală (adevărata putere satanică, zeificarea, etc), și cum o „aruncă.” Acesta este un mesaj subliminal puternic.

– „Îngerul” (forma mentală inamică) Gabriel apare înaintea lui Mahomed, lovind panta unui deal a făcut să țâșnească un izvor din acesta. Cu aceasta îi dă instrucțiuni lui Mahomed cu privire la modul de efectuare a ritualului de abluțiune pentru purificare, de asemenea, învățându-l că pozițiile pentru rugăciune: „în picioare, înclinat, culcat la pământ și din șezut" trebuie să fie însoțite de repetiții ale numelor sacre. Acest lucru este luat direct din Yoga antică și din practicile cu mantre din Orientul Îndepărtat! Orice persoană care practică yoga și meditația, va putea vedea acest lucru cu ușurință: asane care sunt efectuate împreună cu mantre/cuvinte de putere, cu scopul de a crește bioelectricitatea în mod drastic. Însă în islamism energia ridicată este inversată și îndreptată nu către persoana care efectuează asanele și mantrele, ci către forma mentală inamică. Pe lângă asta, „lovirea dealului din care a făcut să țâșnească izvorul” este o corupție alchimică. În diverse texte antice din întreaga lume, chakrele au fost adesea descrise alegoric ca dealuri sau munți, datorită formei lor adevărate. „Izvorul” se referă la elixirele alchimice care sunt eliberate și care „picură” din chakre în timpul Magnum Opusului.

– Mahomed efectuează o „minune,” prin divizarea Lunii pline în două jumătăți, făcând ca pe fiecare parte a muntelui să strălucească câte o parte a lunii. Încă o dată, muntele reprezintă chakrele, iar Luna împărțită în două reprezintă cele două polarități (sau părți) ale sufletului.

– „Isra și Mi'raj,” călătoria nopții și ascensiunea prin cele șapte ceruri. Întregul eveniment este o corupție alchimică și o jupuire a procesului de ridicare a Șarpelui Kundalini prin cele șapte chakre. Cuvântul Mi'raj înseamnă scară și se referă la coloana vertebrală prin care urcă Șarpele. Coranul relatează cum Mahomed a mers pe un cal înaripat (un simbol străvechi alchimic!) la „Sferele Cerului" – chakrele. El trece prin fiecare, până când, în final, după ce trece prin al șaptelea cer, el se întâlnește cu „dumnezeu”. Este evident că acest lucru este o corupere a „iluminării” la care se ajunge atunci când Kundalini se ridică la cea de-a șaptea chakră (coroana).

Așa cum am spus mai sus, există multe alte exemple de acest fel. Alchimia furată și coruptă este uluitor de flagrantă în islam și în coranul său.

Acest lucru nu dovedește numai că Mahomed este fals, dar dovedește, de asemenea, că coranul este fals. De-a lungul paginilor sale susține că aceste personaje și evenimente sunt reale, dar s-a dovedit că, dimpotrivă, toate aceste personaje sunt fictive și FURATE.

Tot ce are islamul, la fel ca și creștinismul, a fost furat și corupt din religiile antice păgâne, care sunt cu mii de ani mai în vechi decât acestea.


Surse:
*Mahomed Sven Kalisch, musulman german afirmă că „probabil Mahomed nu a existat niciodată”
*MUHAMMAD: his life based on the earliest sources, de Martin Lings (Abu Bakar Siraj al-Din), 2006
*Coran (traducerea în engleză și arabă)