Islamul: doctrina supunerii și a sclaviei

Așa-numita „religie” islamică încurajează conceptul de supunere și sclavie de la început până la sfârșit. Asemeni creștinismului și religiilor relaționate acestuia, islamul de asemenea spune că ignoranța, slăbiciunea și sărăcia sunt trăsături ale unui „credincios virtuos”. În schimb, tăria, forță, abilitățile de conducere și dorința de succes, care sunt NATURALE și SĂNĂTOASE pentru noi Gentilii, sunt denigrate și dezaprobate. Următorul fragment ne prezintă povestea lui Nuh, fiind unul din multele pasaje pe care le găsim în Coran și care ilustrează perfect acest lucru:
„Oamenii lui Nuh au fost împărțiți în două grupuri după avertismentul dat. Cuvintele lui au atins inima celor slabi, săraci și în mizerie, a căror inima a fost pansată prin mila să. Dar cei puternici, bogați și măreți au privit avertismentul său cu neîncredere și suspiciune.”
Se pare că doar cei slabi și săraci erau vrednici de cuvântul „zeului”.  Acesta e un mesaj subliminal care favorizează și încurajează trăsăturile slabe în defavoarea celor puternice, acesta fiind un aspect pe care Islamul îl predică de la început la sfârșit. Este evident care este scopul încurajării unor astfel de trăsături cât și consecințele care rezultă de aici: și anume să slăbească și să înrobească mințile celor ce sunt înșelați să le creadă. Aceste învățături sunt suicidale și deci, în conflict cu civilizația. Dacă toți oamenii ar crede că sărăcia, slăbiciunea și sclavia sunt virtuți ce trebuie dobândite, nu am mai avea lideri, profesori, mari gânditori, exploratori care să descopere noi tărâmuri sau genii care să-și aducă contribuția la progresul științific sau tehnologic, deci n-am avea nici civilizație.

Civilizația s-a născut datorită celor ce au avut dorința de a crea frumosul și ordinea, și în același timp să păstreze libertatea indivizilor. Doctrina islamică contrazice astfel de porniri la fiecare pas, încurajând opusul. Cuvântul islam se traduce prin „supunere” sau mai pe larg „supunere totală înaintea lui dumnezeu” ceea ce reprezintă de fapt esență acestui program.

Aici avem un extras preluat dintr-un website Islamic “islam city”, care ilustrează acest lucru:
„Prin rostirea “Shahadah” își confirmă credință în unicitatea lui dumnezeu și își declară supunerea totală în fața poruncilor sale, așa cum acestea au fost revelate ultimului sau profet, Mohamed”
Nu e un secret că de fapt asta reprezintă islamul. Ceea ce oamenii trebuie să înțeleagă e DE CE islamul pretinde așa ceva. Motivul e înrobirea umanității la nivel spiritual și fizic. Întregul program al islamului e o MINCIUNĂ totală.

Să ne amintim că „dumnezeul” islamului, de care vorbește Coranul nu e divin, nici omniprezent și nici nu plutește deasupra norilor, așa cum cred cei amăgiți, ci este mai degrabă un PROGRAM  menit să controleze și să înrobească umanitatea. Zeul islamic, că și cel creștin, NU există. Există multe dovezi care susțin asta. Acest site explică pe larg acest lucru: 

www.crestinismulexpus.blogspot.ro  – scris de Înalta Preoteasă Maxine Dietrich

Cuvântul supunere are de obicei o conotație negative în mintea oricui și nu ar trebui să fie diferit când e vorba de islam. A te supune înseamnă a-i preda complet controlul minții și vieții tale, unei alte persoane. Nu te poți supune cuiva și în același timp să fi un om independent. Înlocuiești voință ta cu a celui cărui te supui. Acest lucru ar trebui să constituie un semnal de alarmă în mintea oricărui om sănătos și logic. Din păcate, islamul a corupt și înșelat mintiile a mii de oameni. Cei înșelați și forțați să se supună au ajuns robi atât la nivel spiritual cât și fizic. Adevărată spiritualitate înseamnă libertate. Nu există nimic spiritual în islam; acesta e doar un program și însăși traducerea lui prin „supunere” e o dovadă de necontestat. Nu este supunerea exact opusul libertății și independenței? Islamul lucrează să-l slăbească pe individ, punând puterea care i-a fost dată prin naștere de ADEVĂRATUL nostru creator Satan/Enki/Iblis în mâinile așa-numitului „dumnezeu” al Coranului. Fiind păcăliți că acest lucru e sănătos și corect pentru ei, oamenii se predau voluntar și fără să știe hrănesc acest zeu/program cu propria lor energie spirituală și mentală, dându-I astfel forța de a continua, astfel încât oamenii sunt înrobiți în continuare. E un cerc vicios care trebuie să fie rupt. Puterea pe care acest program o colectează este folosită pentru a controla, manipula și înrobi mințile oamenilor care au fost slăbiți, exact cum face și creștinismul. De fapt se creează un stat de sclavi prin care acest zeu/program poate opera și se poate manifesta. Să privim la calitățile unui sclav perfect: nu pune întrebări, nu gândește pentru el însuși, nu se gândește de două ori când e vorba de a se supune voinței și cerințelor stăpânului său. Exact acest lucru cere Islamul urmașilor săi, și lucrează pentru a-i forma în felul acesta. Acest lucru e exact ceea ce Islamul are nevoie pentru a-și atinge scopul: de a distruge și înrobi. Acesta e și motivul pentru care e un program al supunerii totale.

Religia Originală cât și Religia care e Naturală pentru noi ca Gentil este Păgânismul Antic. Uitându-ne la învățăturile păgânismului antic ne putem da seama de adevăratul scop al islamului. Modul de viață propovăduit de Zeii Originali și Adevărați ai umanității este opus felului de viață opresiv cerut de falsul zeu al Islamului. Strămoșii noștri păgâni nu i-au văzut pe Zei că fiind stăpâni dominatori care să-i lege de reguli stricte, prin care să le ia individualitatea și libertatea. De fapt, era exact opusul. Zeii originali i-au învățat pe oameni auto-eliberarea, împuternicirea sufletului și a minții, prin asta urmărind atingerea potențialului maxim ca Gentili (ne-evrei). Acesta constituia și motivul pentru care oamenii îi venerau. Închinarea era un mijloc prin care își arătau recunoștința marilor Creatori și Învățători ai omenirii. Cuvântul „închinare” era un cuvânt de cod pentru anumite meditații și lucrări spirituale. Nu era privită că o obligație și nicidecum cu sensul de înrobire pe care îl găsim în islam. Următorul paragraf ilustrează natură înrobitoare și poruncitoare a închinării islamice:
„Rugăciunile făcute de 5 ori devin obligatorii din momentul în care o persoană trece la islam” – fragment preluat din site-ul menționat mai sus.
Oamenii nu se închină de bunăvoie sau dintr-un sentiment de iubire pentru dumnezeul lor, ci pentru că li se cere asta. se închină din două motive:
  1. teamă interioară că dacă nu fac asta îi așteaptă pedeapsa veșnică;
  2. sunt mituiți cu paradisul dacă se închină regulat și conștiincios, acestea nefiind prezente în religia noastră originală a păgânismului antic
Orice așa-zisă „religie” care se bazează pe frică și mită, este falsă din cap până-n picioare. Musulmanii sunt forțați să îngenuncheze și să se închine de 5 ori pe zi. Fac acest lucru pentru un presupus zeu care nu face nimic altceva decât să-i dezumanizeze lipsindu-i de drepturile, viețile, puterea și independența individuală care sunt, sau ar trebui să fie drepturi naturale prin naștere. Rugăciunea islamică este cunoscută în arabă drept “Salaat” și e un proces lung care e precedat de o baie ritualică și „curățare”. Fiecare parte e făcută într-o anumită parte a zilei. Prima parte începe între zorii zilei și răsărit, a două parte după-amiază, a treia la mijlocul după-amiezii, a patra la apus, iar a cincea la o ora după apus. Etapele sunt împărțite specific în acord cu mișcarea soarelui. Însă lucrul de care nu sunt conștienți musulmanii e faptul că această practică a fost FURATĂ din YOGA și MEDITAȚII, care își au originea în Orientul Îndepărtat și care preced islamul cu mii de ani. Pozițiile din Yoga și Meditații urmează pozițiile soarelui și a altor corpuri cerești, fiindcă energia este mai puternică în anumite momente ale zilei, datorită poziției planetelor. Acestea au un impact major asupra lucrărilor așa cum se vede și în astrologie. Un bun exemplu îl reprezintă Salutul Soarelui din Yoga, care e făcut de obicei la răsărit, amiază și apus. Islamul a FURAT aceste momente și repetiții ale „rugăciunii” din aceste învățături și concepte spirituale. “Poziția rugăciunii” pe care Islamul o cere este de asemenea FURATĂ din practicile Yoga din antichitate (observă similaritățile dintre pozițiile islamice de rugăciune și asanele din yoga): 

„POZIȚIILE DE RUGĂCIUNE” ISLAMICE:

 (se potrivește cu Vajrasana)
(se potrivește cu Balasana)

ASANELE (POZIȚIILE) DIN YOGA:

(Vajrasana)
 (Balasana)

Este cât se poate de evident că acestea au fost furate și corupte. Coranul mai cere și o combinație dintre „statul în picioare, așezat și prosternat,” acesta fiind un alt aspect furat. Pentru că o poziție să fie cu adevărat puternică Yoga spune că trupul ar trebui să fie expus ca o combinație a “statului în picioare, șezut și întins” pentru că energia să poată fi direcționată diferențiat în trup și suflet. Ca și cele de mai sus „ritualul de curățare” islamic este furat din practicile antice păgâne de curățare și purificare a sufletului, realizate înainte de a începe o lucrare magică. Curățarea și purificarea sufletului înseamnă de fapt curățarea sufletului de murdăria care se așază pe el de-a lungul timpului. Este important să întreținem regulat meditațiile de curățare și purificare a aurei și a chakrelor pentru a scapă de energia negativă.  Însă islamul înlătură total latura spirituală a acestei practici și o înlocuiește cu ceva complet material, înlăturând astfel adevăratul scop, înțeles și beneficiu al său.

Orice energie negative este lăsată să se atașeze de aura, de chakre și de Suflet, să se acumuleze astfel omul devenind tot mai slab. Acest lucru a avut că rezultat degenerarea spirituală a omenirii că întreg, cât și sărăcia, ignoranța și boala. De fapt acestea sunt trăsăturile pe care islamul le glorifică și le încurajează.

„Rogojinile de rugăciune” islamice sunt de asemenea furate din rogojinile din Yoga. În timp ce ele sunt folosite azi pentru confort, pentru cei din antichitate ele erau mai mult decât atât, fiind considerate sacre. De obicei erau fabricate din piei de animale, cum este tigrul pentru simbolismul său și erau decorate cu diverse simboluri alchimice sacre. Acesta iar este un furt flagrant din practicile antice din yoga de care Islamul s-a folosit pentru a crește în putere. Toate aceste practici au fost original menite să împuternicească individul și au fost date omenirii de Zeii Originali. În cazul închinării islamice, puterea și energia sunt redirecționate. Nu merge la cei care o fac, cum este în cazul practicării Yoga și al Meditaților, ci e direcționată în „zeul” căruia îi oferă o închinare și supunere de sclav. O spun din nou, astfel oamenii devin din ce im ce mai slabi și se adâncesc tot mai mult în sclavie în timp ce acest zeu/program devine tot mai puternic. Acest program se hrănește în mod literal cu energia închinătorilor, datorită legăturii subliminale pe care au înrădăcinat-o în sufletele celor înșelați. Pentru mai multe informații privind „legătura subliminală” vezi predică Înaltului Preot Vovim Baghie: 

http://www.ageofsatan.co.cc/severing_the_link_high_priest_vovim_baghie 

Nici un zeu cu adevărat puternic nu cere și nici nu are nevoie de închinarea oamenilor. Acest lucru demonstrează că zeul islamic nu e un zeu adevărat, ci un program. El are nevoie de închinarea a milioane de oameni căci energia acestora îl hrănește. „Allah” depinde de această energie pentru a supraviețui: cu alte cuvinte e un parazit. Este evident că nu e un zeu real. Oamenii sunt amăgiți să creadă că prin închinarea adusă vor obține un „bilet” către paradis. Această formă de mituire elimina total voință liberă. O persoană mituită pentru a face ceva, nu o face fiindcă dorește această, ci pentru că poate câștigă ceva din asta. Dacă nu ar fi nici o răsplată, credincioșii nu și-ar sacrifice o parte a zilei în acest scop. Din nou, acest lucru dovedește că islamul nu e o religie ci un program. Punctul esențial aici e faptul că islamul niciodată nu a fost și nici nu va fi nimic mai mult decât un program al supunerii și sclaviei prin care credincioșii sunt înrobiți și distruși. Islamul lucrează pentru a crea un stat de ovine, unde întrebările, gândirea pentru sine, cât și menținerea unei individualități în afară programului căruia i se supun, practic nu există. Este un sistem al slăbirii oamenilor și al împuternicirii programului. Practic, ei sunt păcăliți să se închine propriei lor damnări. Este o doctrină perversă și bolnavă care contrazice tot ce este natural pentru noi ca Gentili, căruia trebuie să i se pună capăt! Mii de oameni au fost înrobiți de acest program, iar acest stat al sclaviei trebuie distrus.